Reflectieplatform ATTIK in Gent

Gepubliceerd op: 19 December 2016

ATTIK is een nieuwe off-space in Gent, België, die in het leven geroepen werd door de kunstenaars Ben Benaouisse en Sam Eggermont. Het platform wil een cruciale bijdrage leveren aan het hedendaagse artistieke debat in Vlaanderen en daarbuiten en koos niet voor niets als ontmoetingsplek de zolder, refererend aan hoe de zolder in de 19de eeuw de plaats was ‘waar kunstenaars vertoefden. Hoog boven de dagelijkse bezigheden van het volk en onder het licht van de hemel reflecteerden ze hun visie op de maatschappij.’ De off-space is gevestigd op de zolderverdieping van het Crombrugghe Genootschap in de Huidevetterskaai te Gent.

ATTIK ontstond vooral vanuit een gemis aan reflectie binnen de kunstensector: als plek om te praten over kunst, over het politieke, over geschiedenis, om te tonen mét reflectie op het getoonde … alles vanuit de eigen interesses van Benaouisse en Eggermont en de wil die met het publiek te delen.

ATTIK stelt iedere donderdagavond vanaf 20 u. zijn deuren open voor groepsdiscussie rond kunst, cultuur en alles wat daar mee in dialoog staat. Op donderdag 12 januari organiseert ATTIK samen met NUCLEO een rondetafelgesprek over het idee van een stadsresidentie of "kunstenaarshotel" voor Gent.

Een residentieplek met werk- en verblijfmogelijkheid voor internationale kunstenaars, curatoren en onderzoekers ontbreekt in Gent. Vanuit NUCLEO verkent curator Danielle van Zuijlen momenteel het draagvlak voor een gezamenlijke internationale residentie, als een samenwerkingsverband van Gentse organisaties in de beeldende kunst. Zo'n 'stadsresidentie' kan de voedingsbodem zijn voor een actiever internationaal verkeer en een kruispunt vormen tussen grote en gevestigde organisaties en kleinere en jongere kunstinitiatieven - en dus bijdragen aan een sterker beeldende kunstenveld. Rond een aantal gerichte vragen wordt gediscussieerd over de noodzaak, valkuilen en ambities van een gezamenlijke stadsresidentie.

Fotogalerij

Praktische Info

ATTIK, zolderverdieping Crombrugghe Genootschap, Huidevetterskaai 39, Gent.

Keywords

Geen keywords beschikbaar.