Ailbhe Ní Bhriain in Temple Bar Gallery

Gepubliceerd op: 24 January 2019

De titel ‘Inscriptions of an Immense Theatre’ van de Ierse kunstenares Ailbhe Ní Bhriain refereert aan de geschriften van Samuel Quiccheberg (Antwerpen, 1529-München, 1567). Volgens Quiccheberg is de ‘verzameling’ of ‘theatre’ ‘een samenbrengen van kunstmatige en wonderlijke dingen’ waarbij er naar gestreefd wordt ‘de wereld in zijn geheel’ een plaats te geven. In 1565 publiceert de Antwerpenaar zijn ‘Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi’. De tekst is een 16de-eeuwse handleiding voor het creëren van museale collecties, privéverzamelingen en rariteitenkabinetten met een expliciete koloniale invulling. De verhandeling kan beschouwd worden als een van de eerste museologiegeschriften in de westerse wereld. ‘Quiccheberg combined the traditional fields of art and curiosities with the Naturalia, Mirabilia, Artefacta, Scientifica, Antiquities and Exotica to a unit that justifies the term museum. He designed a five-part classification system for his ideal museum (‘Theatrum’).’

Roland PATTEEUW

Fotogalerij

Praktische Info

Ailbhe Ní Bhriain, ‘Inscriptions of an Immense Theatre’ tot 2 februari 2019 in Temple Bar Gallery, Dublin.  www.templebargallery.com

Keywords