Deurwaarders op persconferentie Catherine De Zegher

Gepubliceerd op: 17 October 2018

Woensdag 17 oktober jl. gaven jurist Leo Neels, directeur van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) Catherine De Zegher en verzamelaar-expert Igor Toporovski een persconferentie in de Brusselse Warande, naar aanleiding van de turbulentie rond de kunstwerken van Russische Modernisten uit de bruikleen van de Stichting Dieleghem, waarover u meer leest elders op deze site onder de titel ‘Catherine De Zegher: fake art of fake news?’. Vierentwintig van dergelijke modernistische werken uit de Toporovski-collectie werden kort getoond in het MSK, waar ze na het uitbarsten van een mediastorm rond mogelijke ‘vervalsing’ werden teruggetrokken en Catherine De Zegher door het Gentse stadsbestuur geschorst werd als directrice.

Bij de start van de persconferentie doken twee deurwaarders op: zij hadden een eenzijdig verzoekschrift bij zich van een vijftal kunsthandelaren-experts uit Londen, New York, Düsseldorf en Bath, om al wat op de persconferentie werd gezegd en getoond te capteren, om  hun rechten te vrijwaren. Dat werd toegestaan door de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg. Het zijn dezelfde namen die begin dit jaar een strafklacht met burgerlijke partijstelling hadden ingediend wegens mogelijke vervalsing van de betrokken kunstwerken uit de verzameling Toporovski.

Dat was net de bedoeling van de persconferentie in de Warande: meedelen dat na technisch-wetenschappelijk onderzoek door gerespecteerde labo’s in Keulen en Parijs alvast twaalf van de vierentwintig werken effectief geschilderd werden in de periode die vooropgesteld werd. Van vervalsing lijkt dus geen sprake. De andere twaalf worden nog verder onderzocht. De Stichting Dieleghem brengt begin 2019 een publicatie uit, met alle resultaten en details.

Op de persconferentie stelden Neels, De Zegher en Toporovski nog eens duidelijk dat het gerechtelijk onderzoek nog loopt, dat een audit over de gang van zaken in het MSK, gevraagd door het Gentse stadsbestuur daarom nog steeds opgeschort is, en dat De Zegher beroep heeft aangetekend tegen haar schorsing als ambtenaar-directrice. Leo Neels stelde ook dat het hier duidelijk gaat om een confrontatie tussen een ‘museale benadering’ en een ‘mercantiele benadering’ van kunst.

MR

 

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords

Geen keywords beschikbaar.