Futurefarmers 'Seed Journey'

Gepubliceerd op: 4 April 2017
Kokertjes gevuld met granen, een houten bootje om die veilig in te bewaren, in de kokertjes gefluisterde boodschappen die de granen vergezellen, een zandloper waarin de tijd blijft stilstaan, 500 jaar oud verkoold Bruegelgraan dat archeologen vonden in de Kerkfabriek van Sint-Martens-Lennik, een kano met een kacheltje om ze naar Antwerpen te varen ...
 
Dat waren een aantal van de kenmerkende elementen van een bijzondere namiddag afgelopen zaterdag (1 april 2017) in de Heetveldemolen in het Pajottenland waar drie Belgische boeren (twee Vlaamse en een Waalse) oergranen van hun velden tijdens een symbolisch ritueel overdroegen aan Amy Franceschini, één van de kunstenaars van de Futurefarmers. Dit binnen het kader van Futurefarmers’ ‘Seed Journey’ die in België voor de winter halt hield en hier binnenkort vanuit Antwerpen weer terug op gang komt.
The Futurefarmers is een collectief uit San Francisco dat behalve uit kunstenaars bestaat uit architecten, ontwerpers, boeren, wetenschappers, ingenieurs, illustratoren, mensen die kunnen naaien, koken, etc. …. Die hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze door middel van hun respectievelijke werk de huidige sociale, politieke en economische context uitdagen. Vooral van dat laatste is sprake in de ‘Seed Journey’ waarin geprobeerd wordt om tegen de stroom in van de grote spelers op de markt van zaaigoed (bijvoorbeeld een multinational als Monsanto) oergranen die doorheen de eeuwen door boeren zelf veredeld werden terug te verspreiden en beschikbaar te maken. Dit opdat ze gezaaid kunnen worden, zich aanpassen aan de huidige klimatologische omstandigheden en vrij beschikbaar zijn voor iedereen: of tot de commons gaan behoren.
 
Terug naar de bron
Heel symbolisch doen de Futurefarmers dat door de granen met de historische Noorse zeilboot de Christiania vanaf Oslo naar Istanbul in het Oosten te varen, terug naar hun bron (denk aan Mesopotamië, het vruchtbare land tussen de Eufraat en de Tigris). Op elke tussenstop worden van lokale boeren oude granen meegenomen, die dan weer achtergelaten worden elders. Soms gaat het om granen die van de radar verdwenen en terug tot leven gewekt werden: zo werden in een sauna in Noorwegen negen graantjes gevonden van een soort van tientallen jaren geleden. Ze werden gepoot en zeven ervan kwamen uit en brachten zo nieuw zaaigoed voort.
In een nauw contact tussen boeren, molenaars en bakkers (in Oslo waar de reis begon, beheren die onder de noemer Flatbread Society samen een stuk grond) worden de granen uitgewisseld. In België kwamen zo drie boeren graansoorten die ze op het land telen naar de nog in werking zijnde Heetveldemolen brengen. Eén van de boeren van Li Mestère, een netwerk van Waalse boeren molenaars, bakkers en onderzoekers die met oude granen bezig zijn, schonk bijvoorbeeld een rode graansoort met ‘baarden’: die worden minder snel door wilde zwijnen verorberd wegens onaangenaam in de mond en hebben in tijden van droogte het voordeel dat ze met hun haren de dauw vangen. De granen werden verzameld in glazen kokertjes die verzegeld met was met de Christiania verder reizen, vergezeld van een boodschap van de boeren. Heel de ceremonie werd omlijst door een prachtige muzikale performance van geluidskunstenaar Hans Beckers, die onder andere met oude materialen uit de molen aan de slag ging en de ruis van vallend graan in zijn stuk verwerkte.
Zinnebeeldig voor het weer tot leven wekken van oude granen, reist met de oude graansoorten ook het verkoolde graan dat archeologen vonden bij opgravingen in de Kerkfabriek van Sint-Martens-Lennik in een glazen zandloper mee. Dat werd, via verschillende waterwegen doorheen het Bruegelland, en gevolgd door een drone in de lucht, ondertussen met een kano naar de Christiania in Antwerpen gebracht. De in de kokertjes gefluisterde boodschappen van de boeren werden onderweg voor iedereen zichtbaar via een kacheltje dat ze in morse rooksignalen omzette.

Anne-Marie POELS

Fotogalerij

Praktische Info

Op donderdag 6 april kunt u Futurefarmer Amy Franceschini nog ontmoeten en over het project horen vertellen in de INBOX van het M HKA. www.muhka.be
Overigens reist vanuit België Marthe Van Dessel van collectief bolwerK mee.
 

Keywords

Geen keywords beschikbaar.