Genomineerde kunstenaars treden collectief terug uit Belgian Art Prize

Gepubliceerd op: 22 May 2018
Via een gezamelijke verklaring, lieten de vijf voor de Belgian Art Prize genomineerde kunstenaars Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos de Gruyter, Gabriel Kuri en Harald Thys weten dat ze afzien van de nominatie. Die beslissing namen ze omdat de prijs onder vuur kwam te liggen omwille van een louter mannelijke shortlist. De vijf betreuren het dat in betreffend debat de artistieke inhoud niet mee genomen werd.
 
'De verontwaardiging tegenover de uitsluitend mannelijke shortlist waar wij deel van
uitmaken is intussen onderwerp van een publiek debat. Velen ondertekenden de open brief
die op change.org werd gepubliceerd. Daarbij distantiëren de ondertekenaars zich van
vermeende waarden verbonden aan onze nominatie.

Naar aanleiding van die open brief voerden wij een aantal welgemeende en verrijkende
gesprekken waarin kunst nog steeds centraal stond. Helaas hebben wij nu het gevoel dat
het publieke debat een voorspelbare grens heeft bereikt. In de woordenstorm die op de
publicatie van de open brief volgde, werden we gemakkelijkheidshalve gereduceerd tot
“heteroseksuele, gepriviligieerde, blanke Brusselaar van middelbare leeftijd”. Gelukkig
schaarden er zich een aantal mensen achter ons, hetgeen wij appreciëren.

Als genomineerden vertrouwen we erop in dat de 7 leden van de jury van de Belgian Art
Prize geen enkele discriminerende intenties hadden. Sophie Lauwers, Kersten Geers,
Bernard Marcelis, Michel Moortgat, Giuliana Setari Caruso, Philippe Van Cauteren en Sylvie
Winckler zijn naar onze mening professioneel, geëngageerd en ethisch.

Het resultaat van deze selectie willen, kunnen of hoeven wij vanuit onze positie niet te
verdedigen. Bij het aanvaarden van de nominatie veronderstelden we simpelweg dat wij
zouden beoordeeld worden op basis van onze artistieke benadering of de inhoud van ons
werk.

In dit publiek debat betreuren wij ten zeerste een gebrek aan aandacht voor artistieke
inhoud en discours.

Door al deze omstandigheden zien we ons genoodzaakt om ons collectief terug te trekken
uit de Belgian Art Prize. Wij hopen hiermee dat de kern van de zaak, namelijk het
ondersteunen en onderschrijven van het belang van kunst daardoor terug op de voorgrond
kan treden.

Door terug te treden willen we ons allerminst onttrekken aan het debat en de vragen die
zijn ontstaan. Wij hopen stellig dat het debat door deze beslissing verder gezet wordt, dat
het terug over kunst kan gaan en dat de Belgian Art Prize in ere zal hersteld worden.
Ondanks onze verschillende meningen en de uiteenlopende aard van onze praktijken willen
we collectief de hand reiken aan iedereen die openstaat voor een constructieve en
genuanceerde dialoog.'

Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Jos de Gruyter, Gabriel Kuri en Harald Thys.

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords