Kunstenaar Frank F. Castelyns overleden

Gepubliceerd op: 9 December 2016

In Antwerpen is kunstenaar Frank F. Castelyns overleden. Hij werd 74. Het bestaan van kunstenaar Frank F. Castelyns (°1942) werd voor een belangrijk deel in beslag genomen door eindeloze zwerftochten, die hij te voet of per fiets ondernam. Maar een globetrotter, eeuwig op zoek naar onbekende horizonten, wwas hij niet. Zijn tochten beperkten zich meestal tot zijn habitat Antwerpen, en hadden een duidelijk omschreven doel. Elke dag weer kwam hij thuis met allerlei dingen die hij op straat had aangetroffen en om een of andere reden interessant vond.

Zijn dagelijkse aanwinsten zijn in principe bestemd om te worden geïntegreerd in een compositie. Soms maakte hij er tekeningen van, en sinds hij over een digitaal fototoestel beschikte werd elk item gefotografeerd. Dit leidde algauw tot een archief van duizenden beelden, die hij bij gebrek aan computer bewaarde op de geheugenkaart van de camera – raaket die vol, dan sneed hij een andere aan. De composities werden uitsluitend opgebouwd met zijn vergaarde objecten.

Bij een tweede soort composities gaat het om grote, zelfstandig in de ruimte staande assemblages. Voor de compositie kan het wenselijk zijn een bepaald object enigszins aan te passen, in te korten of platter te maken, wat hem dan telkenmale met een gewetensprobleem opzadelde. Had hij wel het recht om zo'n ingreep uit te voeren en daarmee de primair-archeologische staat van het object geweld aan te doen? Mocht hij het zomaar naar goeddunken ondergeschikt maken aan zijn ijdele artistieke ambities? Hij zou dan ook scrupuleus proberen het zoveel mogelijk intact te laten.

Aangezien het vinden en vergaren nooit ophoudt, kampte Castelyns met een permanent ruimteprobleem. In een eerste stadium stockeerde hij zijn vondsten in de kelders van een grote woning aan de Jordaenskaai, die hij deelde met andere kunstenaars, onder ie Guillaume Bijl, Ria Pacquée en Guy Van Bossche. Toen de kelders vol raakten huurde hij garageboxen en havencontainers. In piekperiodes namen zijn collectiestukken en composities niet minder dan 4.000m² in beslag.

In een latere fase kreeg hij erkenning en hulp van de zijde van Geert Verbeke, in 2007 oprichter van de Verbeke Foundation in Kemzeke, een tentoonstellingsruimte in de natuur waar allerlei vormen van ecologische kunst, recuperatiekunst en bio-art aan bod komen. Speciaal voor Castelyns richtte Verbeke een structuur van zes dwars over elkaar gestapelde scheepscontainers op, bedoeld om zijn stock op te slaan en zijn composities permanent te exposeren.

Astelyns’ oeuvre is een monument voor het vergankelijke, het futiele, het hopeloze. Waar andere kunstenaars hun werk een twijfelachtige meerwaarde pogen te verlenen door het gebruik van stabiele en kostbare materialen, doet hij net het omgekeerde. Zo is hij, met zijn levenslang volgehouden miserabilisme, stilaan uitgegroeid tot een levende legende, die in de kunstwereld ook erkenning kreeg, zij het dan in beperkte kring. Want hoewel hij het allerminst zo bedoeld heeft, was Frank F. Castelyns in de eerste plaats een artist’s artist, het type dat andere kunstenaars boeit en inspireert, maar niet zo gauw geliefd raakt bij het bredere publiek. Hij produceert nu eenmaal geen dressoirkunst, geen restaurantkunst, geen kunstbeurskunst, geen bravemensenkunst.

(Excerpten uit teksten van Paul Ilegems, waarvoor dank)

KEYWORDS

Geen keywords beschikbaar.