M HKA en Universiteit Antwerpen halen mensen met Alzheimer naar het museum

Gepubliceerd op: 1 January 2014

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) en de Universiteit Antwerpen (UA) hebben - met steun van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York - samen Meet ME @ M HKA uitgewerkt, een programma om mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers warm te maken om naar naar het museum te komen. Meter en peter van het project zijn respectievelijk Christine Van Broeckhoven en Jan Fabre.
Vertrekpunt is de interactieve gesprekstechniek, die vandaag al kenmerkend is voor de rondleidingen voor groepen in het M HKA. Het museum zal nieuwe, laagdrempelige modules ontwikkelen, die toepasbaar zullen zijn op alle tentoonstellingen. Diensthoofd collectie Jan De Vree over het project: "We creëren een specifiek bezoekersprogramma voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorgers. Ze zullen kennis kunnen maken met hedendaagse kunst en zo in gesprek gaan met hun begeleiders en onze gidsen."
De ervaring in het MoMA leert dat het project de levenskwaliteit van mensen met beginnende dementie én hun mantelzorgers gevoelig verbetert. Het museumbezoek doorbreekt het isolement van de dementerende en zorgt voor een verbeterde relatie tussen patiënt en mantelzorger. "Door te praten over kunst krijg je meer, al dan niet verbale, interactie tussen patiënt en omgeving", aldus prof. Sebastiaan Engelborghs, neuroloog en onderzoeksprofessor Neurowetenschappen - Neurochemie aan de UA. "Ze kunnen hun persoonlijke ervaringen delen en hun visuele geheugen wordt geactiveerd. Hun zelfvertrouwen neemt toe. In New York stelde men vast dat er minder emotionele problemen waren in de week na het museumbezoek."
De UA zorgt voor de inhoudelijke medisch-wetenschappelijke ondersteuning, inclusief de vorming van de M HKA-medewerkers. Engelborghs: "We willen er een onderzoek aan koppelen, om na te gaan in welke mate deelname aan Meet Me @ M HKA emotionele en gedragsmatige kenmerken kan verbeteren en een impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Deze wetenschappelijke informatie is interessant omdat het project model staat voor niet-farmacologische behandelopties voor gedragsveranderingen bij dementie."

KEYWORDS

Geen keywords beschikbaar.