MDD bedreigd

Gepubliceerd op: 30 August 2018
Het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) in Deurle wil al sinds 2012 het museumgebouw renoveren en beperkt uitbreiden om de werking en museale opdracht te blijven garanderen. In mei 2018 werd de bouwaanvraag voor een beperkte renovatie van het bestaande pand en een bescheiden bijgebouw van 450 m², een ontwerp van Robbrecht en Daem architecten, na zes jaar en vier pogingen, opnieuw afgekeurd. Hierdoor komt het voortbestaan van het MDD op losse schroeven te staan en dreigt een halve eeuw aan museale geschiedenis in Sint-Martens-Latem te verdwijnen.
 
Directeur Joost Declercq: “Anno 2018 kan het MDD zonder een kleinschalige uitbreiding van het bestaande gebouw onmogelijk haar basistaken – eveneens opgelegd door de Vlaamse Overheid in het kader van het erfgoedbeleid – uitvoeren als museum en hedendaags kunstencentrum. Het patrimonium dat we onder onze hoede hebben, is inmiddels te uitgebreid om te tonen in het huidige gebouw. Het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) behelst tegenwoordig veel meer dan het beheer haar eigen collectie  en het maken van hedendaagse tentoonstellingen. We beheren ook een aantal private collecties uit de omgeving van wereldniveau. De recent geklasseerde Woning Van Wassenhove van Juliaan Lampens en The Wunderkammer Residence van Hans Op de Beeck, met Jan Hoets bibliotheek, fungeren sinds kort als creatieve kunstenaarsresidenties in de Leiestreek.”
 
Het museumgebouw beantwoordt niet langer aan de hedendaagse standaarden en voorschriften om de collecties te tonen, te beheren, te bestuderen en te restaureren. Daarom werd aan het architectenbureau Robbrecht en Daem gevraagd om een nieuw gebouw te ontwerpen, eerst redelijk groot, daarna kleinschaliger, na overleg met buurtbewoners en gemeente. Declercq: “We hebben een plek nodig die aan de klimatologische en veiligheidsvoorwaarden voldoet voor een museum anno 2018. Zo niet, wordt het in de nabije toekomst onmogelijk om nog kunstwerken te tonen en de regionale erkenning door de Vlaamse Gemeenschap te behouden. We hebben geopteerd voor een kleinschalige uitbouw van 450 m², een heraanleg van de voorgestelde groene parking en een bijkomende ingang via de Pontstraat.”

Maar het gemeentebestuur heeft de bouwaanvraag dus verworpen. Het nieuwe gebouw en de activiteiten zouden te veel overlast meebrengen bij de buurtbewoners en de parkeerdruk in de buurt verhogen. Joost Declercq bestrijdt dat en maakt zich sterk dat al die problemen opgelost konden en kunnen worden. “We moeten dus beroep aantekenen tegen de afwijzing bij de provincie. Op korte termijn wordt gezocht naar een locatie om onze collecties – als tijdelijke oplossing – zo snel mogelijk te ontsluiten voor het grote publiek. In het kader van ons erfgoedbeleid is dit strategisch onontbeerlijk.”
 
Architect Paul Robbrecht: “Het MDD is één van de epicentra voor actuele kunst in dit land. Ons project is kleinschalig maar geoptimaliseerd. We zullen er alles aan doen om toch zo snel mogelijk te kunnen bouwen.”

 

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords