Nieuw Amsterdams Peil

Gepubliceerd op: 28 December 2016
Zes internationale galeries in de Jordaan in Amsterdam bundelen onder de noemer Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.) hun krachten: Annet Gelink Gallery, Ellen de Bruijne Projects, Galerie Fons Welters, Galerie Stigter Van Doesburg, tegenboschvanvreden en Martin van Zomeren. Ze doen dat om tegenwicht te bieden tegen het individualisme en eigenbelang en de versnippering en angst die kenmerkend zijn voor deze tijd waarin cultuur onder druk staat en populisme hoogtij viert – zo’n tijd vraagt om reflectie. Samen organiseren ze dan ook het kunstproject ‘Where Do We Go From Here?’ vanuit de behoefte om nieuwe formats te ontwikkelen als reactie op het klassieke, maar ook enigszins sleetse model van grote beurzen en de daarmee gepaard gaande commerciële belangen die meestal ver afstaan van het verlangen naar inhoudelijk spannende presentaties.
De zes galeries functioneren voor dit project als één tentoonstellingsruimte. Er is werk te zien van een selectie van 25 kunstenaars die ieder in een andere ruimte getoond worden dan die van de eigen galerie. Er zijn speciaal voor de gelegenheid gemaakte kunstwerken, performances en site-specifiek werk. Ook de buurt en de openbare ruimte tussen de galeries spelen een rol in het project. Alessandro Vincentelli, curator van BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead (UK), ontwikkelde het concept voor de tentoonstelling op vraag van het nieuwe platform.
De titel ‘Where Do We Go From Here?’ van de tentoonstelling is ontleend aan een werk uit 1976 van kunstenaar Sigurdur Gudmundsson, ‘D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? (study no. 4)’ N.A.P. geeft richting aan deze vraag. De keuze van curator Vincentelli om te focussen op taal, communicatie en miscommunicatie raakt aan het wringende gegeven dat in deze bijzondere tijden een giftig soort retoriek de ‘vrijheid’ lijkt te creëren om dat wat ‘onzegbaar’ is, tóch te zeggen. ‘Where Do We Go From Here?’ is een dynamisch initiatief met werken die veelal speciaal gemaakt zijn in reactie op de uitnodiging om mee te denken over de galeries, hun locatie (de Jordaan die van een arbeidersbuurt steeds meer uitgegroeid is tot een buurt met verschillende gezichten, zowel sociaal als economisch) en het concept van de tentoonstelling.
De eerste editie van Nieuw Amsterdams Peil is een pilot, het platform heeft al plannen voor meer gezamenlijke projecten. Bijzonder aspect aan de samenwerking tussen de zes galeries is overigens dat de opbrengst van de verkochte werken door de galeries van N.A.P. gedeeld zal worden.
Fotogalerij

Praktische Info

‘Where Do We Go From Here?’ van 13 januari tot 25 februari.
www.edbprojects.com
www.fonswelters.nl
www.stigtervandoesburg.com
tegenboschvanvreden.com
annetgelink.com
gmvz.com

Keywords

Geen keywords beschikbaar.