Nieuwe artistieke team Kunsthal Extra City bekend

Gepubliceerd op: 2 March 2017
Nadat in juli 2016 Adinda Van Geystelen tot directeur van Extra City benoemd werd, ging de Antwerpse kunsthal op zoek naar een artistiek team om samen met haar de missie van de instelling tot uitdrukking te brengen. Begin maart werd uit wie dat team zal bestaan: Antonia Alampi, iLiana Fokianaki en Michiel Vandevelde zullen de komende drie jaar het tentoonstellings- en publieke programma van Extra City invullen.
 
In de nieuwe missie van Extra City staat hoe de kunsthal zal verdiepen én verbreden. Of in de woorden van de instelling zelf: ‘Extra City richt zich op de stedelijke werkelijkheid in al haar facetten, als het brandpunt van de vele uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Extra City gelooft in de dringende noodzaak om actief te bouwen aan een breder maatschappelijk draagvlak voor hedendaagse kunst. Het wordt een knooppunt voor (inter)nationale, interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen, waar over grenzen heen en via kunst, open wordt nagedacht over een maatschappij in transitie.’ De keuze van het nieuwe artistieke team sluit hierbij aan: Antonia Alampi, iLiana Fokianaki en Michiel Vandevelde hebben een uiteenlopende achtergrond en een gedeelde interesse om zich te engageren binnen het sociale weefsel van de stad.

De Italiaanse Antonia Alampi was van 2012 tot 2015 curator van kunstruimte Beirut in Caïro. Tijdens die periode van transitie in Egypte bood Beirut plaats aan een lokale, regionale en internationale gemeenschap van kunstenaars, dichters, schrijvers, filmmakers, activisten, architecten, denkers en studenten om via kunst samen na te denken over de hedendaagse samenleving. Momenteel is Alampi betrokken bij SAVVY Contemporary in Berlijn, een projectruimte die de uitdaging aangaat om de ‘kloof’ te onderzoeken tussen het Westen en het Niet-Westen.

De Griekse curator en schrijver iLiana Fokianaki stichtte in 2013 State of Concept Athens, de eerste non-profit ruimte in Athene die solopresentaties brengt van internationale kunstenaars die nooit eerder in Griekenland te zien waren, een platform biedt aan jonge Griekse kunstenaars, en internationale curatoren uitnodigt om via tentoonstellingen te reageren op de huidige socio-politieke situatie in Griekenland en daarbuiten. State of Concept focust ook op een educatief programma dat Griekse kunststudenten en kunstenaars ondersteunt in hun onderzoek en in de ontwikkeling van hun projecten, via gratis begeleiding, feedback, lezingen en symposia.

De Belg Michiel Vandevelde ten slotte is actief als kunstenaar en choreograaf, (performance) curator, schrijver en redacteur. In zijn werk onderzoekt hij de elementen die de publieke sfeer vandaag bepalen of net belemmeren. Hij gaat na hoe we andere sociale, economische en culturele alternatieven kunnen verbeelden om de heersende patronen en organisatiestructuren te bevragen, uit te dagen en te transformeren. Vandevelde ontwikkelde reeds verschillende projecten in de publieke ruimte en in (podium)kunstinstellingen.

Het artistiek team stelt tijdens het Antwerp Art Weekend het nieuwe tentoonstellingsprogramma vanaf de heropening op 8 september voor. Ondertussen stelt de instelling onder de noemer ‘Inter City’ haar tentoonstellingsruimten ter beschikking aan een selectie projecten van kunstopleidingen.