Nieuwe site M HKA bekend

Gepubliceerd op: 27 February 2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen en minister van Cultuur Sven Gatz zijn overeengekomen om het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) te verhuizen naar de site Zuidersluis/Hof van Beroep. De stad en de minister kwamen tot deze beslissing op basis van de locatiestudie die werd uitgevoerd door het archtitectenbureau Import.Export Architecture-Anteagroep-Rebel Group. Tot de nieuwbouw opgeleverd wordt, blijft het museum op de huidige locatie.

De nieuwe vestigingsplaats kwam om verschillende redenen uit de locatiestudie naar voren als beste keuze. De site Zuidersluis/Hof van Beroep ligt op het Zuid, waar ook het FotoMuseum en het in de toekomst te heropenen KMSKA liggen. Het huidige M HKA kan tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw open blijven, waardoor de relatie met het publiek intact kan blijven. Voor de gekozen site moeten geen extra gronden aangekocht worden of onteigeningen gebeuren wat budgettair interessant is. En tenslotte biedt de site de mogelijkheid om de vooropgestelde grootte (een vloerruimte van 20.000 m² en een inhoud van 142.000 m³) te realiseren.

Sven Gatz: “Het doet me veel plezier dat we als Vlaamse overheid met de stad Antwerpen tot dit uitstekende besluit zijn gekomen. Het architectenbureau zal nu het programma van eisen verder uitwerken, waarin opgenomen wordt welke functies het museum dient te vervullen en hoe de ruimten ingedeeld worden. Dan zullen we met de stad en de respectievelijke bouwmeesters een architectuurwedstrijd opzetten. We willen van het M HKA een nieuw landmark maken dat als een museum met een geraamde bouwkost van 65 miljoen euro ook een visitekaartje en nieuwe trekpleister moet worden voor Antwerpen.”

Bart De Baere, Algemeen & artistiek directeur van het M HKA: “Dit is een belangrijk moment voor Antwerpen en Vlaanderen. Na een lang traject is de stap naar een volwaardig hedendaags kunstmuseum gezet. Het nieuwe museum zorgt voor een verdubbeling van de huidige infrastructuur, waardoor meer vaste en tijdelijke collectiepresentaties mogelijk zijn, samen met een uitgebreid en kwalitatief bezoekersonthaal met een verwelkomende forumfunctie, en een kleine onderzoeksvleugel. Het nieuwe M HKA wordt een unieke verbinding tussen de Schelde en de stad, waar een hedendaagse museale werking afgestemd wordt op spraakmakende architectuur en brede publiekstoegankelijkheid. Antwerpen krijgt zo een nieuwe architecturale landmark die mee symbool zal staan voor openheid, verandering, internationaliteit en diversiteit.”

Het Hof van Beroep in Antwerpen zal door de FOD Justitie binnen een nog af te spreken termijn worden verlaten. Het gebouw zal vervolgens worden afgebroken. De grond zal overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die de bouwheer wordt van het nieuwe M HKA. De site van het huidige M HKA wordt overgedragen aan de stad Antwerpen.

bron: M HKA

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords