Panamarenko-archief gaat naar het M HKA

Gepubliceerd op: 1 January 2014

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) gaat het archief beheren van Panamarenko, een van de belangrijkste Europese kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Met de verwerving van het Panamarenko-archief door de Vlaamse overheid zet het M HKA een belangrijke nieuwe stap in zijn duurzame inspanningen voor het oeuvre van Panamarenko. Betreffend archief was in privéhanden: het werd jaren in nauwe relatie met de kunstenaar verzameld door politierechter Peter Morrens, die er zijn levenswerk van maakte. Het bevat vele honderden foto's, een aantal cahiers en schetsboeken, een volledige reeks nummer van het tijdschrift Happening News, de processen-verbaal die de politie opstelde tijdens Panamarenko's happenings en een volledige verzameling van alle boeken, affiches en uitnodigingen van de kunstenaar.
Het M HKA wil in de loop van 2014 beginnen met het inventariseren en ontsluiten van het archief. Daardoor zullen delen ervan voor het eerst getoond worden in de grote overzichtstentoonstelling ‘Panamarenko Universum' in oktober 2014 in het M HKA. Panamarenko zal meer dan ooit aanwezig zijn in zijn geboortestad Antwerpen.

KEYWORDS

Geen keywords beschikbaar.