Symposium ‘Is this place great or what’

Gepubliceerd op: 26 September 2014

Kunstenaar Bert Danckaert, theatermaker Peter Boelens (Bad van Marie) en acteur Bas Teeken (Bad van Marie) voeren samen een onderzoek op de academie onder de titel ‘De Hamvraag en het Varken’. Het betreft een (meta)onderzoek over onderzoek dat de kunstbiotoop onder de loep neemt, met name kunstonderwijs en het onderzoek in de kunsten … In het verlengde daarvan organiseren ze binnen schoot van de Koninklijke Academie een symposium op vrijdag 17 oktober van 9:30-18:30. Een gezelschap van 104 mensen kan verdeeld over twee bussen aan het symposium deelnemen.

Het algemene thema is het failliet van de welvaartsamenleving, de crisis en het huidige politieke klimaat dat alleen inzet op kapitaal (met vermarkting als gevolg).

Belangrijkste spreker is de Amerikaanse fotograaf Brian Ulrich die een lezing geeft over zijn werk, in het bijzonder het boek ‘Is This Place Great or What !’ waaraan het symposium zijn titel ontleende.

Verder spreekt sociolinguïst en politiek antropoloog Prof. Dr. Jan Blommaert over het ontstaan en de huidige staat van de crisis.
Barbara Raes (voormalig artistiek leider van Vooruit, daarvoor Buda, Kortrijk) leest een tekst voor en gaat in gesprek met Bas Teeken.
Er is de screening van een kortfilm van Léo Favier, Schröter & Berger.
Op een nog geheime locatie gaat een nog geheime verrassende lezing door.
En Prof. Dr. Jean Paul Van Bendegem geeft een lezing tot besluit.
Alle lezingen gaan op een andere locatie door, tijdens de verplaatsingen zijn er bescheiden interventies op de bus.

Praktische info

Het symposium kost 25 euro (15 euro voor studenten), alles inclusief.
Slecht een 104 mensen kunnen mee, snel inschrijven is dus de booschap.
Reserveren kan door te mailen naar: symposium.ka@ap.be
Indien er nog plaats is, krijg je een bevestigingsmail met een rekeningnummer waar gestort kan worden.

KEYWORDS

Geen keywords beschikbaar.