Vijfjarige werksubsidies cultureel-erfgoedorganisaties bekend gemaakt

Gepubliceerd op: 28 September 2018

Op voorstel  van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. In totaal stijgt de subsidiepot met 9,6 miljoen extra middelen tot ruim 37 miljoen euro per jaar. Die pot moet worden verdeeld over één erfgoedinstelling (M HKA), 23 landelijke en 22 regionale musea, 7 landelijke en 2 regionale archieven, één erfgoedbibliotheek, 12 landelijke dienstverlenende organisaties en één organisatie immaterieel cultureel erfgoed.

Het M HKA kreeg in 2018 nog 4.900.000 euro; dat bedrag wordt verhoogd tot 5.350.000 euro – een stijging van 9 % - waardoor ‘het museum verder zou moeten uitgroeien tot een volwaardig Vlaams hedendaags kunstmuseum met een uitstraling, schaalgrootte, bereik en relevantie op landelijk en internationaal niveau’, zo zegt de overheidstekst.

De 23 landelijke musea waaronder Mu.ZEE,  S.M.A.K. en M Leuven stijgen samen van een kleine 9 miljoen naar 14 miljoen euro – een stijging van 57%. Mu.ZEE ziet haar subsidie stijgen van 324.371 naar 449.000 euro; S.M.A.K. van 1.201.232 naar 1.426.000 euro; en M Leuven maakt de grootste stijging door van 369.451 naar 644.000 euro – dat is 74% extra. Later meer.

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords