Vooraf H ART #156

Gepubliceerd op: 12 May 2016

Hoe dramatisch zijn nu eigenlijk de definitieve adviezen voor de structurele subsidiëring van het Vlaamse kunstenlandschap 2017-2021? Die werden op woensdag 27 april bekend gemaakt. De grote media spraken de volgende dag van een bloedbad, vooral in de podium- en danswereld, en er is natuurlijk de schande van Molenbeek, waar dansgezelschap Ultima Vez en vooral concerthuis De Vaartkapoen op nul gezet dreigen te worden. Of je dat nu moet doen net op die plek, waar culturele en sociale cohesie essentieel zijn om te overleven, is een interessante vraag.

Maar neem nu de sector van de hedendaagse beeldende kunsten. De meeste instellingen die via het nieuwe Kunstendecreet gaan gesubsidieerd worden (dus niet M HKA, S.M.A.K., Mu.ZEE, Middelheim, Z33 en co die via andere regelgevingen worden gesubsidieerd), komen er eigenlijk behoorlijk goed uit. Kijk naar M Leuven, twee keer een ‘zeer goed’-advies, zowel artistiek als zakelijk dus. Argos Brussel goed-zeer goed, cc Strombeek zeer goed-goed, Museum Dhondt-Dhaenens zeer goed-goed, Wiels zeer goed-zeer goed, enzovoorts. Andere instellingen kregen voldoende tot goed, het is afwachten wie er net boven of onder de lat van het haalbare komt: hoe groot zal de financiële pot zijn? Komen de ‘voldoendes’ ook nog in aanmerking? In deze is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering groot. En ook die van cultuurminister Sven Gatz: hij is de man die de adviezen nog kan bijsturen.

Eigenlijk is er maar één probleem: Antwerpen. Extra City, LLS387 en Artists in Residence (AIR) kregen elk tweemaal goed, maar Objectif Exhibitions en Lokaal 01 kregen een ‘nipt onvoldoende’ artistiek advies. Net twee organisaties die zich vooral richten op de kunstenaars en de scene zelf krijgen het deksel op de neus.

Ook de West-Vlaamse vzw KUNST krijgt nul op het rekest: het is de organisator van (onder meer) het Kunstenfestival Watou. Wat is er tegen zo’n festival, waar poëzie én hedendaagse kunst centraal staan? De publieksvriendelijkheid? De toegankelijkheid? Het plezier?

Dat hedendaagse beeldende kunst toch zijn publiek blijft vinden bewijzen de kunstbeurzen Art Brussels en Independent die eind april in Brussel liepen. Art Brussels trok bijna 26.000 bezoekers, nieuwkomer Independent 9000. En dat in een stad die net door terrorisme werd getroffen. En intern: in een onderhuids redelijk conflictrijke relatie tussen Art Brussels en Independent. Overleg voor volgend jaar zou een serieuze ‘boost’ kunnen betekenen voor de Brusselse scene als belangrijk Europees knooppunt.

O ja, en dan is er nog H ART. Dit magazine, dat ook beroep doet op overheidssteun (voor 17 % van de omzet, de rest genereren we zelf), kreeg dus een artistiek ‘goed’ advies, maar zakelijk een ‘nipt onvoldoende’. Dat laatste heeft te maken met het nieuwe Kunstendecreet, waarin ‘commerciële’ organisaties (H ART is een bvba) niet meer in aanmerking komen voor subsidies. Dus richtten we, op voorstel van de Vlaamse administratie, een vzw op. Maar, we willen u de details besparen, onze visie en die van de administratie botsten in dit dossier. Uiteindelijk kreeg H ART toch een positief advies, maar met weerhaken. En dan komt die lat van het financieel haalbare weer in het vizier. Dus is het afwachten. Als het voortbestaan van H ART in gevaar komt, laten we het u tijdig weten.

Marc RUYTERS