Vooraf H ART #175

Gepubliceerd op: 16 November 2017

‘Komt hij nog naar het kantoor?’, ‘Gaat hij echt met pensioen?’, ‘Wat gaat er nu met H ART gebeuren?’, en nog veel meer van dergelijke vragen zingen rond in en om het H ART-gezinde kunstmilieu. Dat komt omdat ondergetekende deze maand november in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur 65 geworden is. Een mijlpaal in ’s mens leven, zo luidt het.

Voor alle duidelijkheid: ik neem per 1 december mijn pensioen daadwerkelijk op, omdat de wet dit toestaat. Maar ik blijf schrijvend ook verder aan en voor H ART werken, omdat de wet dat eveneens toestaat. Intussen worden flankerende maatregelen genomen: de permanente redactie wordt versterkt, Natalie Braine zorgt als zaakvoerder voor de nodige continuïteit en er wordt verder gewerkt aan de toekomst van H ART.

Dat dit toevallig het 175ste nummer is zorgt mee voor een verjaardagsfeertje. Maar er is ook reden tot voorzichtigheid. Het feit dat we sinds dit jaar geen subsidies meer krijgen is nog niet verwerkt. Het H ART-team werkt daarom aan een nieuwe kapitaalinjectie, maar daarover moeten en willen we voorlopig discreet blijven.

Intussen mogen we toch een beetje trots zijn. Twaalf jaar, 175 nummers en nog wat bijlages lang (zo’n 6000 H ART-pagina’s) hebben we het beste van ons zelf gegeven. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet alleen ondergetekende, maar het hele team, Natalie, Anne-Marie, de schrijvende medewerkers, de lay-out, de fotograaf, pr & marketing … In bovenstaande zinnen komt vier keer het woord ‘werken’ voor en dat zegt wel wat. Ook dit nummer is daar het resultaat van.

Verder is dit het moment voor mij om velen te danken: vooreerst het hele H ART-team natuurlijk, maar ook de lezers: de abonnees en zij die het nummer bewust in een krantenwinkel of museumshop kopen (“Het is belangrijk dat H ART visueel aanwezig is in het publieke leven”, zo hoorde ik het een lezer ooit formuleren). Ook de kunstenaars en andere stakeholders in de kunst wil ik danken, want om hen draait het toch, zij leverden en leveren de content.

H ART opstarten (november 2005) was een daad van overmoed. Niet iedereen geloofde dat het goed zou aflopen, maar twee jaar later al schreef een krant: ‘H ART is een blijvertje’. En dat is zo gebleken. Met de steun van de aandeelhouders, (deels) van de Vlaamse overheid, van de adverteerders en natuurlijk de kopers van H ART raakten we tot nog toe financieel (bijna) rond.

Nu dient zich een nieuwe wind aan. Ik wil en zal er deel van blijven uitmaken, maar met enige recul. U, lezer, zal er weinig of niks van merken.

Marc RUYTERS

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords

Geen keywords beschikbaar.