Vooraf H ART #177

Gepubliceerd op: 25 January 2018
Met dit gloednieuwe januarinummer treedt een nieuw tijdperk aan voor H ART – ook al willen we daar niet al te gewichtig over doen. Marc Ruyters, die het blad vanuit een leegte over berichtgeving rond hedendaagse kunst heeft opgericht in 2005, heeft zijn pensioen opgenomen. Voortaan wordt het hoofdredacteurschap verzorgd door ons tweeën. Met uiteraard het broodnodige advies van Marc die gepokt en gemazeld is in de journalistiek. En die we bij deze extra willen bedanken voor het vertrouwen!
 
Een nieuw hoofdredacteurschap komt met nieuwe keuzes. Dat zal bij momenten bij trouwe lezers – en medewerkers – wel eens tot tandengeknars leiden. Maar we hopen dat tot een minimum te beperken. Kiezen is nu eenmaal verliezen. Zo nemen we na jarenlange trouwe dienst in dit nummer afscheid van Pjeroo Robjees idiosyncratische stukjes.
 
We willen met de nieuwe H ART verdergaan op het bestaande elan, maar scherpere keuzes maken. Het wordt een work in progress, dat we bij elk nummer willen bijschaven.
 
We willen een blad zijn voor de hele kunstwereld, een blad dat ertoe doet. Dat fungeert als agora, waarin verschillende stemmen aan bod komen, en ook mogen botsen. Een polyfonie, waarvoor we ook af en toe beroep doen op externe specialisten. Zo leek het ons boeiender om Wiels-curator Caroline Dumalin een stuk te laten schrijven over leven en werk van de herontdekte Sophie Podolski dan het te houden bij een beschrijvende recensie.
 
We willen het blad ook meer schwung geven en nieuwe formats in het leven roepen. Zo introduceren we onder de noemer Field Recordings een minireeks waarvoor we kunstenaars interviewen op eigenaardige plekken die een verrassende link vertonen met hun werk. We trokken met kunstenaar Filip Vervaet en fotograaf Jean-Pierre Stoop met een aftandse bestelwagen naar Electric Ladyland, zowat een van de meest bizarre ‘musea’ in Amsterdam, gewijd aan fluo kunst. Hoe dat is afgelopen, kan u lezen op pagina 5.
 
H ART blijft een informatief blad dat de actualiteit volgt. Zo willen we naar gelang de agenda een city report brengen over een stad waar dan iets gebeurt. Voor dit eerste nummer bijten we de spits af met een verslag over Rotterdam, naar aanleiding van de kleine maar fijne kunstbeurs die daar plaatsvindt. Maar ook daar willen we een kritische afstand behouden: Nathalie Hartjes kroop in haar pen voor een opiniestuk, om aan te klagen dat de prijzen voor non-for profits op de beurs maar liefst vervijfvoudigd zijn sinds de eerste editie van 2015. Met de city reports richten we ons vooral op steden die relevant zijn voor dit kleine landje met zijn artificiële grenzen. Steden zoals Düsseldorf, Turijn of Keulen. Niet de meest sexy plekken, maar wel steden die er in deze Eurocore toe doen. Omdat het nu eenmaal niet altijd Berlijn, Londen of Parijs moet zijn.
 
Eindigen doen we met de rubriek Trigger, waarin een kunstenaar het werk bespreekt waar hij/zij op dat moment aan bezig is of wat juist afgewerkt is. Voor dit eerste nummer bezingt Egon Van Herreweghe zijn liefde voor George – who else – Clooney. We hopen dat u evenzeer zal genieten bij het lezen als wij bij het maken van dit nummer.
 
Anne-Marie POELS
Sam STEVERLYNCK

 

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords

Geen keywords beschikbaar.