Vooraf H ART #179

Gepubliceerd op: 22 March 2018
U merkt het allicht niet. Net zomin als u destijds opmerkte dat H ART #137 er eentje was waarin nauwelijks vrouwelijke kunstenaars voorkwamen. We raakten immers niet aan de stempel ‘kwaliteit’, die bij de samenstelling van ieder nummer primeert. En we schetsen net zoals altijd een overzicht van wat u op dit moment aan kunst kunt gaan zien. Maar verder is H ART #179 misschien net iets anders dan normaal. Hij is namelijk volledig gewijd aan vrouwelijke kunstenaars naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart jl.
Dat het nodig is, want dat vrouwelijke kunstenaars onderweg naar de artistieke top botsen op niet één maar vier glazen plafonds, aldus een recente studie die Karin Hanssen in een speciaal voor dit nummer geschreven essay aanhaalt.
Dat het onzin is, want dat het gaat om de kwaliteit van de kunst en niet om zijn of haar gender, zo argumenteert Chris Van Camp in haar opiniestuk.
Dat het geweldig is om momenteel als vrouw kunstenaar te zijn en dat we toekomstige geschiedenis schrijven, aldus Laure Prouvost, die geïnterviewd werd door Jonas Mortier in een nieuwe reeks waarin alleen maar vrouwelijke kunstenaars zullen passeren.
En STRT Kit-resident Puck Vonk zegt iets soortgelijks als ze het heeft over de niet meer levende vrouwelijke kunstenaars die momenteel aan de kunstcanon worden toegevoegd en over de kunstacademies waar vrouwen ondertussen in de meerderheid zijn: “‘Oh what a time to be alive’ dat er nu zulke dingen gebeuren.”
Er valt nog veel meer te ontdekken in deze H ART, zoals een prachtige schets van de tentoonstelling van grande dame Sheila Hicks in Parijs, een column van gastauteur Patricia Jozef, interviews met Lili Reynaud-Dewar, Michèle Matyn en Grace Schwindt, ... Jef Geys is in dit rijtje op het eerste gezicht een vreemde eend in de bijt. Maar die maakte dan weer het iconische ‘Vrouwenvragen’, een waslijst aan vragen omtrent de positie van de vrouw.
Of deze H ART er ‘anders’ uit zou zien dan alle andere edities die we tot nu toe maakten, vroeg ik mij af voordat de drukproeven doorkwamen. Prouvost haalt aan dat vrouwen misschien opener zijn en meer kwetsbaarheid durven tonen – allicht ziet u daar iets van terug.
We zijn in ieder geval blij met dit nummer, omdat het onze indruk is dat ook binnen de kunstwereld voor vrouwen nog volop terrein te winnen valt – denk alleen al aan de directeurs van de hedendaagse kunstmusea in Vlaanderen (S.M.A.K., M HKA, Mu.ZEE, MDD, Middelheimmuseum) waarvan er slechts één een vrouw is ... We hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen om het onevenwicht verder in balans te brengen en de glazen plafonds die er nog zijn ook te doorbreken. Hoe dan ook gaat het bij voorkeur over goede kunst en zou gender (m/v/x) uiteindelijk liefst helemaal geen rol meer mogen spelen.
Anne-Marie POELS
 
Afscheid
Natalie Braine verlaat per 31 maart H ART. Sinds medio 2006 werkte ze als communicatie-, marketing-, advertising- en pr-manager mee aan de uitbouw van dit magazine. Sinds juni 2015 was Natalie ook co-zaakvoerster, functie waaruit ze medio februari jl. ontslag heeft genomen. Natalie Braine wil nieuwe uitdagingen aangaan, een streven waarvoor we haar alle succes toewensen.
We danken Natalie voor al het vele en goede werk dat ze twaalf jaar lang voor H ART heeft geleverd. Marc Ruyters neemt het zaakvoerderschap voorlopig en onbezoldigd weer op, tot in een gepaste vervanging kan voorzien worden.
 
Anne-Marie POELS
Sam STEVERLYNCK
Hoofdredacteurs
 
Marc RUYTERS
Senior writer

Praktische Info

Geen praktische info beschikbaar.

Keywords