Wendy Morris in Mu.ZEE Oostende

Gepubliceerd op: 19 October 2017

Afrikaanse vluchtelingen trachten massaal Europa te bereiken op zoek naar een leefbaar bestaan. Veelal kunnen ze op weinig steun en begrip rekenen. Ooit was het anders. We zouden haast vergeten dat tijdens WOI veel Afrikanen naar hier kwamen om ons bij te staan. Wendy Morris brengt in Mu.ZEE een intrigerende installatie, die een brug slaat tussen heden en verleden.

Wendy Morris: "Momenteel wordt WOI herdacht. Ik verwachtte dat er niet veel aandacht zou zijn voor de deelname van Afrikaanse troepen in Europa. Wat weinig mensen weten is dat hier veel Noord- en Zuid-Afrikaanse mannen kwamen vechten en werken voor de geallieerden om België en Noord-Frankrijk te verdedigen."

Indra DEVRIENDT

Praktische Info

Wendy Morris, ‘This, of course, is a work of the imagination’ tot 7 januari in Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende. Open van di-zo van 10-18 u. www.muzee.be

Keywords